SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM

"Doğayı ve çiftçiyi koruma önceliğiyle kaliteli tarımsal üretim"

Sürdürülebilir tarım, doğayı, çiftçilerin, çalışanların ve yerel toplulukların sosyal ve ekonomik koşullarını koruyan, geliştiren ve herkesin sağlığını ve refahını koruyacak şekilde, verimli, güvenli ve yüksek kaliteli tarımsal ürün yetiştiriciliği yöntemidir. Üretimin her aşamasına duyarlılıkla yaklaşılır. Toprağın sağlıklı yapısını devam ettirmesi için gereken şartların sağlanması öncelikli tutulur, çiftçiler işleyişle ilgili bilgilendirilir ve eğitilir, ziyan ve israf en aza indirgenirken, atık ürünler değerlendirilerek yeniden döngüye katılır.